Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, november

Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, april

2020
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik