Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, oktober

Publicerad: 12.1.2018

Byggföretagens omsättning ökade med 7,9 procent under augusti-oktober från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 7,9 procent under augusti-oktober. Ökningen var 9,2 procent under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 4,1 procent under augusti-oktober.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2016-2017. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2017/10/rlv_2017_10_2018-01-12_tie_001_sv.html