Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, december

Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, december

2016
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik