Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, mars

Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Dela