Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, september

Omsättningsindex för byggverksamhet 2005, augusti

2007
januari
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
februari
Offentliggöranden
Tabeller
Figurer
mars
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
april
Offentliggöranden
Tabeller
maj
Offentliggöranden
Tabeller
Figurer
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
juli
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
augusti
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
september
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
2006
Offentliggöranden
Tabeller
januari
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
februari
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
mars
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
april
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
maj
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
juli
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
augusti
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
september
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
oktober
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
november
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
december
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
2005
Offentliggöranden
Tabeller
januari
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
februari
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
mars
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
april
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
maj
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
juli
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
augusti
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
september
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
oktober
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
november
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
december
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
2004
Offentliggöranden
Tabeller
februari
Offentliggöranden
mars
Offentliggöranden
Tabeller
april
Offentliggöranden
Tabeller
Figurer
maj
Tabeller
juni
Tabeller
juli
Tabeller
augusti
Tabeller
september
Tabeller
oktober
Offentliggöranden
Tabeller
november
Översikter
Tabeller
Figurer
december
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller
Figurer
2003
Tabeller
2002
Tabeller