Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, augusti

Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juli

2020
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik