Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

Publicerad: 20.12.2019

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade i oktober

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 7,9 miljoner kubikmeter under augusti-oktober 2019, vilket var en ökning med 5,6 procent från motsvarande period året innan.Sett till typ av byggnad ökade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader. Kubikvolymen för andra typer av byggnader minskade.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/10/ras_2019_10_2019-12-20_tie_001_sv.html