Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, november

Publicerad: 25.6.2019

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under februari-april från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,8 miljoner kubikmeter under februari-april 2019, vilket var 25,7 procent färre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade rejält inom alla typer av byggnader från året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader och offentliga servicebyggnader minskade mest, med nästan 34 procent. Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 17,4 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/04/ras_2019_04_2019-06-25_tie_001_sv.html