Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, augusti

Publicerad: 26.3.2019

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades 14,9 procent färre bygglov under november-januari än under motsvarande period året innan. Bygglov beviljades för totalt 7,5 miljoner kubikmeter. Kubikvolymerna för bygglov minskade för alla typer av byggnader, med undantag av offentliga servicebyggnader.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/01/ras_2019_01_2019-03-26_tie_001_sv.html