Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, maj

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-10/2012* 1-10/2011 1-10/2012* 1-10/2011 1-10/2012* 1-10/2011
Hela landet 32 090 38 751 27 083 30 679 3 905 4 579
Fasta Finland 31 989 38 581 27 033 30 461 3 875 4 513
Nyland 8 247 9 737 9 182 10 408 293 306
Huvudstadsregion 5 716 6 322 6 769 7 375 14 29
Egentliga Finland 2 738 3 103 1 908 2 427 370 428
Satakunta 1 725 1 532 623 904 117 127
Egentliga Tavastland 667 1 627 447 761 108 127
Birkaland 2 706 3 624 2 753 3 513 297 331
Päijänne-Tavastland 1 030 1 130 981 726 139 221
Kymmenedalen 907 1 315 468 602 123 153
Södra Karelen 858 862 398 570 164 179
Södra Savolax 804 998 532 600 409 434
Norra Savolax 1 562 1 987 1 311 1 155 189 252
Norra Karelen 966 988 946 953 165 197
Mellersta Finland 1 670 1 632 1 463 1 681 290 336
Södra Österbotten 1 645 2 111 1 274 1 132 122 134
Österbotten 1 514 1 626 1 087 846 216 243
Mellersta Österbotten 492 539 263 325 41 70
Norra Österbotten 2 852 3 063 2 419 2 665 303 359
Kajanaland 416 549 154 261 161 167
Lappland 1 193 2 158 824 932 368 449
Åland 101 170 50 218 30 66

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/10/ras_2012_10_2012-12-21_tau_004_sv.html