Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juni

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 4/2012* Årsförändring% 1) 1-4/2012* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 2 850 -23 9 602 -25 39 539 -4
Bostadsbyggnader 1 185 -12 3 475 -15 13 192 -4
Fritidsbostadshus 92 -4 264 -6 1 083 -9
Affärs- och kontorsbyggnader 392 -42 1 496 -36 6 260 -12
Offentliga servicebyggnader 181 17 686 8 2 709 4
Industri- och lagerbyggnader 451 -45 1 857 -43 9 473 3
Lantbruksbyggnader 304 -14 1 117 -18 3 760 -10
Övriga byggnader 244 -10 706 -7 3 061 1
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2012, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/04/ras_2012_04_2012-06-21_tau_001_sv.html