Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, maj

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1/2012* 1/2011* 1/2012* 1/2011* 1/2012* 1/2011*
Hela landet 1 527 2 275 1 409 1 730 162 190
Fasta Finland 1 527 2 270 1 409 1 726 162 185
Nyland 480 781 656 705 12 14
Huvudstadsregion 384 545 585 476 0 2
Egentliga Finland 115 218 34 250 23 29
Satakunta 54 51 20 81 8 6
Egentliga Tavastland 50 44 29 25 6 8
Birkaland 101 279 178 142 7 15
Päijänne-Tavastland 60 29 35 44 4 8
Kymmenedalen 40 86 15 33 7 6
Södra Karelen 24 91 7 6 9 7
Södra Savolax 64 34 9 4 24 13
Norra Savolax 75 111 65 86 5 11
Norra Karelen 27 45 7 10 8 6
Mellersta Finland 74 68 97 93 6 20
Södra Österbotten 152 124 63 73 6 1
Österbotten 46 70 89 18 5 5
Mellersta Österbotten 26 14 10 2 0 6
Norra Österbotten 92 152 64 62 12 13
Kajanaland 10 17 4 18 6 7
Lappland 37 55 27 74 14 10
Åland . 5 . 4 . 5

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/01/ras_2012_01_2012-03-23_tau_004_sv.html