Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2018, augusti

Byggnads- och bostadsproduktion 2005, april

2005
april
Offentliggöranden