Beskrivning

Årsstatistiken över virkesförbrukningen innehåller information om det virke som förbrukats i Finland. Virkesförbrukningen indelas i virket som förbrukats av skogsindustrin och i virket som använts för energiproduktion. Huvudvikten är lagd på statistikföringen av skogsindustrins virkesförbrukning. Virket som förbrukats av skogsindustrin indelas i inhemskt och utländskt råvirke samt i skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke. Dessutom publiceras branschvis information om det virke som förbrukas av skogsindustrin. Informationen publiceras per trä- och trävaruslag. Statistiken förs enligt skogscentralernas (13) områdesindelning.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkesförbrukning [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/raapks/meta_sv.html