Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Teollisuuspuun kauppa -tilaston sivuilla.

Suomen virallinen tilasto

Puukauppa

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Puukauppa
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Tilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun ostomäärä- ja hintatietoja, jotka perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Aineisto sisältää tiedot Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukaupoista. Tilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakaupat). Vuodesta 2011 alkaen pystykauppojen puumääriä ja kantohintoja tilastoidaan myös hakkuutavoittain. Puun hinnoissa aluejakona käytetään hinta-alueita (7), ostomäärissä lisäksi metsäkeskuksia (13). Tiedot julkaistaan viikoittain, kuukausittain ja vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: metsätalous, hinnat, puukauppa, kantohinnat, hankintahinnat, tukkipuu, kuitupuu.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Puukauppa [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 20.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/puukaup/

Jaa