Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2020

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 113,1 0,3 0,8
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 112,9 0,7 0,9
49 Landtransport; transport i rörsystem 115,5 0,7 2,2
4932 Taxitrafik 130,7 1,4 6,5
4941 Vägtransport, godstrafik 114,9 0,8 1,7
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 107,8 3,3 -3,0
52 Magasinering och stödtjänster till transport 107,4 1,3 0,4
5210 Magasinering och varulagring 115,0 1,6 0,5
5224 Godshantering 96,1 -0,1 -1,9
53 Post- och kurirverksamhet 163,7 0,2 4,2
5310 Postbefordran via nationella posten 173,4 0,1 4,9
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 119,8 0,4 1,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 123,5 -0,5 0,0
5510 Hotellverksamhet 119,4 -2,9 -3,1
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 126,7 0,6 1,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 110,1 -0,2 -0,2
61 Telekommunikation 86,1 -1,6 -4,4
62 IT-tjänster 115,4 -0,1 -0,1
63 Informationstjänster 100,9 -1,3 -0,4
L FASTIGHETSVERKSAMHET 114,2 0,2 0,9
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 114,9 0,2 0,9
6820A Hyror för kontorslokaler 113,2 0,0 0,3
6820B Hyror för affärslokaler 116,0 0,4 1,3
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,5 0,1 1,3
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 120,0 0,4 2,4
6910 Juridisk verksamhet 123,4 1,0 2,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 118,3 0,1 2,5
702 Konsulttjänster till företag 114,4 -0,4 1,6
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 110,6 0,0 0,8
712 Teknisk provning och analys 105,0 0,6 0,8
73 Reklam och marknadsundersökning 103,5 0,9 0,9
731 Reklamverksamhet 102,7 0,9 0,9
732 Marknads- och opinionsundersökning 115,5 2,6 2,6
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 114,9 -0,1 0,1
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 110,9 -0,8 -1,7
7820 Personaluthyrning 114,0 0,6 1,7
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 122,1 0,5 1,5
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 125,5 1,1 2,3
812 Rengöring och lokalvård 118,9 0,2 1,0
P UTBILDNING 121,8 -0,7 0,4
85 Utbildning 121,8 -0,7 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 126,4 3,1 3,1
86 Hälso- och sjukvård 126,4 3,1 3,1
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 122,8 1,0 2,3
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 134,8 0,9 3,4
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 114,4 1,1 1,7
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 119,1 1,4 2,2
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 123,8 0,5 0,8
96011 Tvätteriverksamhet för företag 112,1 2,1 3,1

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/01/pthi_2020_01_2020-04-24_tau_004_sv.html