Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 24.10.2017

Producentpriserna för tjänster steg med 1,9 procent under juli-september från året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,9 procent under det tredje kvartalet år 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100, I/2010–III/2017

Producentprisindex för tjänster 2010=100, I/2010–III/2017

Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2017

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 109,2 0,3 1,9
H Transport och magasinering 106,3 -0,1 2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 117,3 -1,1 2,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 108,0 0,5 1,8
L Fastighetsverksamhet 111,2 0,0 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 107,8 0,7 2,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,7 0,6 0,0
P Utbildning 115,2 0,4 1,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 0,0 0,4
R Kultur, nöje och fritid 117,7 0,5 1,5
S Annan serviceverksamhet 112,9 -0,6 0,4

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2017/03/pthi_2017_03_2017-10-24_tie_001_sv.html