Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2017

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 109,2 0,3 1,9
H Transport och magasinering 106,3 -0,1 2,5
49 Landtransport; transport i rörsystem 107,2 0,1 2,6
4932 Taxitrafik 115,0 1,4 1,4
4941 Vägtransport, godstrafik 106,5 -0,1 2,8
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 104,2 -3,6 8,6
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,7 0,2 -0,3
5210 Magasinering och varulagring 110,5 0,0 1,4
5224 Godshantering 97,4 0,3 -1,6
53 Post- och kurirverksamhet 141,2 -0,1 6,8
5310 Postbefordran via nationella posten 147,5 0,0 7,7
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,4 -0,6 1,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 117,3 -1,1 2,9
5510 Hotellverksamhet 111,5 -3,5 4,3
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 121,3 0,5 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 108,0 0,5 1,8
58 Förlagsverksamhet 115,2 0,7 2,8
61 Telekommunikation 87,1 1,4 4,0
62 IT-tjänster 113,2 0,4 1,2
63 Informationstjänster 103,4 0,1 0,9
L Fastighetsverksamhet 111,2 0,0 1,6
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 111,8 0,0 1,6
6820A Hyror för kontorslokaler 110,7 0,0 1,1
6820B Hyror för affärslokaler 112,6 0,0 2,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 107,8 0,7 2,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 115,3 0,7 2,0
6910 Juridisk verksamhet 115,1 1,2 3,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 115,4 0,3 1,3
702 Konsulttjänster till företag 110,5 1,7 5,0
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 106,6 0,2 2,0
712 Teknisk provning och analys 101,6 0,1 -0,4
73 Reklam och marknadsundersökning 101,5 0,0 0,1
731 Reklamverksamhet 101,3 0,0 0,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 105,6 0,2 -1,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,7 0,6 0,0
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 117,9 1,7 -1,1
7820 Personaluthyrning 110,0 0,2 0,6
8010 Säkerhetsverksamhet 117,4 0,3 -1,7
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 117,5 0,1 1,0
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 119,8 0,1 1,2
812 Rengöring och lokalvård 115,1 0,0 0,8
P Utbildning 115,2 0,4 1,1
85 Utbildning 115,2 0,4 1,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 0,0 0,4
86 Hälso- och sjukvård 116,7 0,0 0,4
R Kultur, nöje och fritid 117,7 0,5 1,5
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 125,5 1,4 3,6
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,0 -0,3 -0,2
S Annan serviceverksamhet 112,9 -0,6 0,4
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 117,9 0,2 0,9
96011 Tvätteriverksamhet för företag 105,9 -1,8 -0,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2017/03/pthi_2017_03_2017-10-24_tau_001_sv.html