Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2018, 2:a kvartalet

Publicerad: 24.7.2017

Producentpriserna för tjänster steg med 1,5 procent under april-juni från året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,5 procent under det andra kvartalet år 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100, I/2010–II/2017

Producentprisindex för tjänster 2010=100, I/2010–II/2017

Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2017

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 108,8 0,7 1,5
H Transport och magasinering 106,4 0,9 2,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 118,6 1,0 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 107,5 0,5 1,0
L Fastighetsverksamhet 111,2 0,2 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 107,0 1,3 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,0 0,0 -0,5
P Utbildning 114,7 0,0 1,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 0,0 0,4
R Kultur, nöje och fritid 117,2 0,1 1,6
S Annan serviceverksamhet 113,6 0,0 0,5

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2017/02/pthi_2017_02_2017-07-24_tie_001_sv.html