Beskrivning

Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer. Under bestämda år behandlar statistiken också årslöner.

Statistikens hela beskrivning.

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen