Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas medianlön högst i folkrika kommuner
7.4.2016
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik finns det ett samband mellan storleken på kommunen där arbetsplatsen är belägen och löntagarnas löner. År 2014 var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 143 euro i månaden då arbetsplatsen var belägen i en kommun med över 100 000 invånare. Motsvarande medianlön var 2 647 euro i månaden i kommuner med färre än 10 000 invånare.

Nästa offentliggörande:
29.9.2016

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html?tulosta

Dela