Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Informations- och kommunikationsverksamheten hade de högsta medellönerna år 2013
8.4.2015
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medeltalet för heltidsanställda löntagares totallöner 3 284 euro i månaden år 2013. De högsta medellönerna fanns inom informations- och kommunikationsverksamhet (4 124 euro). De lägsta medellönerna fanns däremot inom hotell- och restaurangverksamhet (2 399 euro). Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.

Nästa offentliggörande:
14.10.2015

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.10.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html?tulosta

Dela