Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
En tredjedel av löntagarna fick arbetstidstillägg
14.10.2015
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik tjänade ungefär en tredjedel av löntagarna under år 2014 lönetillägg som hänför sig till arbetstid. Vanligast var arbetstidstilläggen bland process- och transportarbetare. I expert- och kontorsarbeten var det ovanligare med arbetstidstillägg. I arbetstidstillägg ingår ersättning för skift-, kvälls-, natt-, lördags- och söndagsarbete.

Nästa offentliggörande:
7.4.2016

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html?tulosta

Dela