Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas medianlön högst inom informations- och kommunikationsverksamhet
6.4.2017
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 2 963 euro i månaden år 2015. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet hade den högsta medianlönen, dvs. 3 944 euro. Totallönerna innehåller utöver grundlönen alla lönetillägg, övertidsersättningar och naturaförmåner, men inte resultatpremier eller semesterpenning. Totallönerna anges i bruttobelopp.

Nästa offentliggörande:
21.9.2017

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html?tulosta

Dela