Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap
8.4.2014
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för heltidsanställda löntagare 3 206 euro och medianlönen 2 853 euro under sista kvartalet 2012. Sett till landskap fanns de högsta medellönerna i Nyland, 3 560 euro. Medellönerna var lägst i Södra Savolax (2 815 euro) och Kajanaland (2 832 euro). Lönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.

Nästa offentliggörande:
14.10.2014

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen