Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaistuntiansioiden tunnuslukuja ja keskiarvo koulutusasteen mukaan vuonna 2018

Koulutusaste Kokonaisansiot, euroa kuukaudessa
Palkansaajien lukumäärä 1. desiili Mediaani 9. desiili Keskiarvo
31 Lukiokoulutus 59 003 2 061 2 977 5 178 3 387
32 Ammatillinen peruskoulutus 418 408 2 082 2 700 3 916 2 884
33 Ammattitutkinto 67 975 2 002 2 625 4 056 2 864
41 Erikoisammattitutkinto 22 419 2 272 3 160 4 719 3 381
51 Opistoaste 159 707 2 380 3 184 5 049 3 522
61 Ammatillinen korkea-aste 21 480 3 222 4 620 6 998 4 928
62 Ammattikorkeakoulututkinto 216 972 2 381 3 131 4 769 3 401
63 Alempi korkeakoulututkinto 30 353 2 320 3 022 4 781 3 374
71 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 16 286 2 736 3 812 5 516 4 008
72 Ylempi korkeakoulututkinto 227 387 2 874 4 143 6 745 4 573
73 Lääkärien erikoistumiskoulutus 4 161 5 687 8 005 12 248 8 555
81 Lisensiaatintutkinto 3 551 3 383 4 860 7 314 5 235
82 Tohtorintutkinto 20 984 3 534 4 983 8 155 5 540

Lähde: Palkkarakenne 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 6.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2018, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaistuntiansioiden tunnuslukuja ja keskiarvo koulutusasteen mukaan vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2019-09-06_tau_001_fi.html