Beskrivning

I statistiken publiceras den årliga användningen av fasta vedbränslen i energiproduktionen i värme- och kraftverk i Finland. Dessutom presenteras skogsflisets råvarukällor och det utländska flisets andel. Statistiken omfattar även information om den inhemska pelletsproduktionen och -förbrukningen och om utrikeshandeln av pellets.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianvändningen av trä [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ppaet/meta_sv.html