Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön palvelualojen liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevassa palvelualojen liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi, eikä TOL 2002 mukaisia tietoja enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot. Tilaston perusvuosi vaihtuu toimialauudistuksen yhteydessä, uusi perusvuosi on 2005.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset palvelualojen toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen myötä palvelualojen liikevaihtokuvaajassa julkaistaan pääluokkia aiemman neljän sijasta kahdeksan.

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokat ovat

 • H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • K Kiinteistö-, vuokraus-, ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
 • O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat

 • H Kuljetus ja varastointi
 • I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J Informaatio ja viestintä
 • L Kiinteistöalan toiminta
 • M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • R Taiteet, viihde ja virkistys
 • S Muu palvelutoiminta

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Poikkeuksen tästä tekee I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, joka on käytännössä sama kuin TOL 2002:n pääluokka H.

Esimerkiksi uuteen pääluokkaan J Informaatio- ja viestintä kuuluvat

 • Televiestintä, joka siirtyy TOL 2002:n pääluokasta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • Radio- ja televisiotoiminta, joka siirtyy TOL 2002:n pääluokasta O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
 • Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta sekä Tietopalvelutoiminta (ennen Tietojenkäsittelypalvelu), jotka siirtyvät TOL 2002:n pääluokasta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut.

Lisäksi pääluokkaan J Informaatio ja viestintä kuuluvat

 • Kustannustoiminta, joka on yhdistelmä TOL 2002:n kaksinumerotasoista 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ja 72 Tietojenkäsittelypalvelu.
 • Elokuva, video ja televisio-ohjelmatuotanto, jossa yhdistyy osa TOL 2002:n kaksinumerotasoista 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen sekä 92 Virkistys- kulttuuri ja urheilutoiminta.

Lisätietoa toimialauudistuksen vaikutuksesta palvelualojen liikevaihtokuvaajaan

Palvelualojen liikevaihtokuvaajan TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaiset julkaisutasot on esitelty tilaston luokitukset sivuilla. Kaikista uuden toimialaluokituksen mukaisista sarjoista julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen.

Toimialauudistuksen vaikututusta palvelualojen toimialoihin on pohdittu myös Palvelujen toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2008-09-26_uut_001.html