Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, september

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2019 11/2019-01/2020 02-04/2020 05-07/2020 01-07/2020 07/2020
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,6 2,5 -7,4 -14,1 -8,9 -11,5
Volym 3,2 1,3 -6,2 -11,6 -7,4 -8,9
H Transport och magasinering Omsättning 2,2 -0,5 -16,0 -26,7 -18,7 -25,0
Volym 0,7 -1,3 -14,9 -24,0 -17,1 -21,9
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 6,8 4,8 -33,0 -37,1 -30,0 -18,3
Volym 4,6 3,5 -32,2 -36,9 -29,8 -17,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 6,1 4,8 3,2 0,2 2,4 -0,1
Volym 4,4 3,5 3,5 1,8 3,0 1,6
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,6 2,4 0,7 0,4 1,0 2,2
Volym 3,2 0,9 -0,2 -0,7 -0,1 1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 3,8 2,5 1,5 -6,5 -1,5 -2,7
Volym 3,1 1,3 2,3 -5,7 -0,9 -1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 5,6 3,3 -5,8 -13,5 -7,9 -13,0
Volym 4,4 2,1 -5,2 -10,8 -6,6 -9,9
R Kultur, nöje och fritid Omsättning 6,0 -0,9 -20,9 -33,3 -22,8 -25,2
S Annan serviceverksamhet Omsättning 4,5 1,9 -11,8 -10,2 -9,0 -4,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Toni Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/07/plv_2020_07_2020-09-14_tau_001_sv.html