Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 11/2019-01/2020 01/2020
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 5,2 4,5 4,7 2,8 4,0
Volym 3,7 3,0 3,4 1,6 2,9
H Transport och magasinering Omsättning 4,1 3,3 2,2 0,4 2,7
Volym 0,9 0,5 0,4 -0,4 2,1
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 5,5 5,0 7,0 4,9 4,7
Volym 2,7 3,1 4,8 3,4 2,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 6,3 6,2 6,3 4,6 5,3
Volym 4,8 4,7 4,6 3,4 4,4
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,5 3,6 4,8 3,0 3,5
Volym 3,1 2,0 3,4 1,4 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 5,9 4,0 4,0 2,8 4,0
Volym 4,2 2,6 3,5 1,9 3,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 6,6 6,1 6,0 3,4 4,1
Volym 6,5 5,3 4,8 2,3 3,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning 0,9 2,4 6,0 -1,3 0,9
S Annan serviceverksamhet Omsättning 6,2 3,4 4,3 2,4 4,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/01/plv_2020_01_2020-03-13_tau_001_sv.html