Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Publicerad: 13.2.2019

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 4,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,8 procent under september-november jämfört med motsvarande period året innan. Kraftigast ökade verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+6,7 %) samt informations- och kommunikationsverksamhet (+6,5 %). Också uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+5,2 %) samt fastighetsverksamhet (+4,9 %) utvecklades snabbare än den genomsnittliga ökningen av servicenäringarna. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/11/plv_2018_11_2019-02-13_tie_001_sv.html