Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-02-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 06/2018 6,1 4,9 -1,2
07/2018 6,4 5,3 -1,1
08/2018 5,7 4,9 -0,8
09/2018 3,7 2,8 -0,9
10/2018 6,3 5,8 -0,5
H Transport och magasinering 06/2018 4,5 4,3 -0,2
07/2018 6,3 5,6 -0,7
08/2018 4,5 4,1 -0,4
09/2018 2,6 2,0 -0,6
10/2018 4,5 4,1 -0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 06/2018 5,7 4,2 -1,5
07/2018 3,0 2,1 -0,9
08/2018 6,8 6,1 -0,7
09/2018 3,2 2,2 -1,0
10/2018 6,4 5,8 -0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 06/2018 4,2 3,1 -1,1
07/2018 6,1 4,8 -1,3
08/2018 7,0 6,3 -0,7
09/2018 5,9 5,1 -0,8
10/2018 7,7 7,2 -0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 06/2018 7,5 4,9 -2,6
07/2018 6,1 4,8 -1,3
08/2018 6,7 5,3 -1,4
09/2018 4,4 2,5 -1,9
10/2018 5,8 4,7 -1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 06/2018 7,5 5,9 -1,6
07/2018 11,9 8,6 -3,3
08/2018 5,1 3,7 -1,4
09/2018 6,7 5,1 -1,6
10/2018 10,5 9,0 -1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 06/2018 7,5 6,4 -1,1
07/2018 8,9 8,3 -0,6
08/2018 7,8 7,4 -0,4
09/2018 2,5 2,2 -0,3
10/2018 7,5 7,1 -0,4
R Kultur, nöje och fritid 06/2018 13,9 13,5 -0,4
07/2018 -2,2 -1,4 0,8
08/2018 -1,0 -1,4 -0,4
09/2018 -4,6 -4,9 -0,3
10/2018 -3,7 -1,9 1,8
S Annan serviceverksamhet 06/2018 -0,2 -2,6 -2,4
07/2018 3,9 2,3 -1,6
08/2018 5,5 3,3 -2,2
09/2018 -0,2 -1,4 -1,2
10/2018 4,6 4,4 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 0,9
2017 -0,9 1,0
H Transport och magasinering 2015 -0,4 0,4
2016 -0,4 0,5
2017 -0,3 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2015 -0,5 0,8
2016 -0,7 0,7
2017 0,0 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2015 -0,5 0,5
2016 -0,6 0,7
2017 0,0 0,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2015 -1,6 1,6
2016 -1,6 1,6
2017 -2,5 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2015 -2,0 2,0
2016 -2,1 2,1
2017 -2,7 2,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2015 -0,8 0,8
2016 -1,2 1,2
2017 -1,0 1,0
R Kultur, nöje och fritid 2015 -0,4 0,6
2016 -0,7 0,8
2017 -1,4 2,3
S Annan serviceverksamhet 2015 -1,2 1,2
2016 -0,8 0,8
2017 -1,0 1,1
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/11/plv_2018_11_2019-02-13_rev_001_sv.html