Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, maaliskuu

Julkaistu: 14.11.2018

Palveluiden liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 5,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu jatkui kaikilla palvelutoimialoilla. Ripeimmin kehittyivät hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+7,7 %) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+6,6 %). Myös kiinteistöalan toiminta (+6,0 %) kohosi koko palvelualaa voimakkaammin. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialaa voimakkaimmin kasvatti työllistämistoiminta (+11,5 %). Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta (+8,9 %) sekä vuokraus- ja leasingtoiminta (+8,8 %) kasvoivat alatoimialoista liki samaan tahtiin. Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluiden yrityksillä liikevaihdon kasvu jäi selvästi maltillisemmaksi (+3,3 %).

Ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa voimakkainta kasvua piti tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (+14,1 %) muiden alatoimialojen liikevaihdon kehityksen jäädessä selvästi vaisummaksi.

Palvelualojen toimialoista suurimman eli kuljetuksen ja varastoinnin toimiala kasvoi 4,9 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta. Sen alatoimialoista maa- ja rautatieliikenne ylsi 5,8 prosentin ja varastointi ja liikennettä palveleva toimita 3,8 prosentin kasvuun. Vesiliikenne pinnisti 0,3 prosentin nousuun.

Muun palvelutoiminnan päätoimiala kehittyi hitaasti. Sen alatoimialoista tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen toimialan liikevaihto laski 2,0 prosenttia.


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (314,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. elokuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2018/08/plv_2018_08_2018-11-14_tie_001_fi.html