Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, heinäkuu

Julkaistu: 14.9.2018

Palveluiden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,7 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki palvelutoimialat kasvoivat vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta. Ripeintä kehitys oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (+9,3 %) toimialalla sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (+7,6 %). Kiinteistöalan toiminta (+7,0 %) kasvoi niin ikään voimakkaasti vuodentakaisesta. Maltillisimmin liikevaihto kohosi informaation ja viestinnän toimialalla (+2,4 %). Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialaa voimakkaimmin kasvattivat työllistämistoiminta (+13,5 %) sekä vuokraus- ja leasingtoiminta (+12,2 %). Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta sekä kiinteistön- ja maisemanhoito kasvoivat molemmat 7,6 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alatoimialat kasvoivat kaikki hyvää tahtia. Nopeimmin liikevaihto kohosi lakiasiain- ja laskentatoimen palveluissa sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa (+9,6 %). Myös muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+9,3 %) toivat alalle vahvaa kasvua.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimiala kasvoi 5,6 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta. Sen alatoimialoista maa- ja rautatieliikenne ylsi 6,3 prosentin kasvuun. Vesiliikenne jarrutti alan liikevaihdon kehitystä 1,1 prosentin laskullaan.

Informaation ja viestinnän päätoimiala kehittyi muita palvelualoja hitaammin. Kasvua alan liikevaihtoon toi tietopalvelutoiminta 10,9 prosentin nousullaan, kun taas kehitystä vaimensi radio- ja televisiotoiminta (-5,9 %) sekä elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (-2,6 %).


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (315,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2018/06/plv_2018_06_2018-09-14_tie_001_fi.html