Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, juni

Omsättning inom servicebranschen 2017, januari

2017
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik