Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 15.8.2016

Työllistämistoiminta ja turvallisuusala palvelualojen kasvun kärjessä

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia. Kaikki palvelujen päätoimialat ja lähes kaikki palvelujen alatoimialat kasvoivat vuoden takaisesta. Voimakkaimmin liikevaihto kasvoi työllistämistoiminnassa ja turvallisuusalalla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen päätoimialoista suotuisimmin kehittyi hallinto ja tukipalvelutoiminta, jonka liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia vuoden takaisesta. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan alatoimialoista nopeimmin kasvoivat työllistämistoiminta (+19,4 %) sekä turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (+17,0 %). Myös ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta kehittyi myönteisesti (+9,1 %). Tämän toimialan sisällä parhaimpaan kasvuun ylsivät liike-elämän palveluissa (+10,7 %) sekä arkkitehti- ja insinööripalveluissa (+10,4 %) toimivat yritykset.

Palvelualojen päätoimialoista heikoimmin kehittyi kuljetus ja varastointi, jonka liikevaihto pysyi lähes vuoden takaisella tasolla, kasvun jäädessä 0,2 prosenttiin. Alatoimialoista suotuisasti kehittyivät maa- ja rautatieliikenne (+2,7 %) sekä varastointia ja liikennettä palveleva toiminta (+2,4 %), kun taas vesiliikenteen liikevaihto supistui (-4,4 %).

Informaatio- ja viestintäalalla kasvu jäi niin ikään maalis-toukokuussa vaimeaksi (+1,2 %). Toimialalla hyvin pärjäsivät vain tietopalvelualan yritykset, jotka kasvattivat liikevaihtoaan 14,6 prosenttia vuoden takaisesta. Ohjelmistoalan yritysten liikevaihto kasvoi vain 1,9 prosenttia, kun taas televiestinnässä, radio- ja televisiotoiminnassa sekä kustannusalalla liikevaihto oli laskussa.


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (303,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2016/05/plv_2016_05_2016-08-15_tie_001_fi.html