Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, kesäkuu

Julkaistu: 14.9.2015

Palvelujen liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 3,3 prosenttia vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 3,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Toisella vuosineljänneksellä palvelualojen päätoimialoista kasvu oli edelleen nopeinta informaatiossa ja viestinnässä, jossa liikevaihto nousi 8,5 prosenttia vuodentakaisesta. Informaation ja viestinnän alatoimialoista ripeimmin on kehittynyt ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta, joka kasvoi 16,0 prosenttia vuodentakaisesta. Myös tietopalvelutoiminnan liikevaihdon nousu oli voimakasta, 13,4 prosenttia.

Taiteet, viihde ja virkistysalan yritysten liikevaihto nousi 7,1 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kasvu oli samaan aikaan 5,6 prosenttia, johon vaikutti etenkin lakiasiain- ja laskentatoimen palveluiden sekä arkkitehti- ja insinööripalveluiden suotuisa liikevaihdon kehitys.

Liikevaihto supistui huhti-kesäkuussa palvelualojen päätoimialoista ainoastaan kuljetuksessa ja varastoinnissa. Tarkasteltaessa liikevaihdon kehitystä tarkemmin voidaan havaita, että kehitys poikkeaa alatoimialoilla toisistaan. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto väheni 0,5 prosenttia sekä varastointia ja liikennettä palvelevan toiminnan 0,9 prosenttia, kun taas vesiliikenteen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon.


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2015/06/plv_2015_06_2015-09-14_tie_001_fi.html