Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Omsättning inom servicebranschen 2014, juni

2014
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik