Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Omsättning inom servicebranschen 2012, september

2012
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik