Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, januari

Omsättning inom servicebranschen 2012, augusti

2012
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik