Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Omsättning inom servicebranschen 2011, augusti

2011
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer