Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, huhtikuu

Julkaistu: 13.2.2009

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia syys-marraskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2008 syys-marraskuussa 7,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli syys-marraskuussa 10,7 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 5,8 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi syys-marraskuussa 4,6 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 9,2 prosenttia.

Talouden heikkeneminen näkyy tarkastelujakson lopulla. Marraskuussa palvelualojen yhteenlasketun liikevaihdon kasvu hidastui vajaaseen kolmeen prosenttiin edellisvuoden marraskuusta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kääntyi laskuun. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa ei ollut havaittavissa kasvun hidastumista.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, %


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman kuukauden vuosimuutos
12/2007-2/2008 3-5/2008 6-8/2008 9-11/2008 11/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,6 8,4 7,4 7,6 2,6
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8,1 6,1 4,3 5,8 2,7
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7,0 6,2 6,2 4,6 -1,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
13,1 10,2 8,9 10,7 5,4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
11,1 9,5 9,0 9,2 10,1
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Tässä tilastossa otetaan tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Palvelualojen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialuokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2008, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. marraskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/11/plv_2008_11_2009-02-13_tie_001.html