Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, huhtikuu

Julkaistu: 14.11.2008

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2008 kesä-elokuussa 8,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 9,0 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli kesä-elokuussa 10,7 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 5,2 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi kesä-elokuussa 5,9 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 9,8 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
9-11/2007 12/2007-2/2008 3-52008 6-8/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,6 9,6 9,0 8,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,4 8,1 6,3 5,2
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,1 7,0 6,2 5,9
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,8 13,1 11,7 10,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,1 11,1 9,8 9,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Tässä tilastossa otetaan tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Palvelualojen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialuokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2008, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. elokuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/08/plv_2008_08_2008-11-14_tie_001.html