Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 15.7.2008

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2008 helmi-huhtikuussa 10,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 8,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 15,4 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 9,5 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi helmi-huhtikuussa 7,5 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 10,4 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-7/2007 8-10/2007 11/2007-1/2008 2-4/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,3 9,0 8,5 10,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,6 6,4 6,4 9,5
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,3 7,1 5,1 7,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
14,0 11,8 12,2 15,4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,7 8,1 9,5 10,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liiketoiminnan kuukausikuvaajien laskentaa on uudistettu vuoden 2008 toukokuun alussa julkaistavista tiedoista alkaen. Uudistusten yhteydessä on muutettu sekä kuukausikuvaajien laskentamenetelmiä että laskentajärjestelmiä.

Merkittävimmät liiketoiminnan kuukausikuvaajien laskentamenetelmiin tehdyt muutokset koskevat aineiston kertymäjakson ajalta puuttuvien havaintojen, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten sekä ulkomaisten yhteisöjen käsittelyä. Lisätietoja menetelmäuudistuksesta saa Antti Santaharjulta p. (09) 1734 2720

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2008, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/04/plv_2008_04_2008-07-15_tie_001.html