Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 14.3.2008

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia loka-joulukuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2007 loka-joulukuussa 8,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä syyskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 9,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 11,4 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 6,6 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi loka-joulukuussa 6,5 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 8,7 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 10,0 8,9 9,2 8,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,4 6,3 5,1 6,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8,3 5,6 7,4 6,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,9 14,0 12,7 11,4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,0 7,7 7,9 8,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajien uusi laskentajärjestelmä otetaan käyttöön kesään 2008 mennessä. Vuotta 2008 koskevat tiedot voivat hieman muuttua uuden laskentamenetelmän myötä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/12/plv_2007_12_2008-03-14_tie_001.html