Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 14.9.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 huhti-kesäkuussa 9,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä maaliskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 9,3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 13,3 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 6,1 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi huhti-kesäkuussa 5,3 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 6,5 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2006 10-12/2006 1/2007-3/2007 4-6/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,3 7,1 9,3 9,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,7 7,9 7,4 6,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,9 4,6 8,2 5,3
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,9 9,8 11,9 13,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,6 7,7 9,1 6,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/06/plv_2007_06_2007-09-14_tie_001.html