Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, huhtikuu

Julkaistu: 14.2.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia syys-marraskuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 syys-marraskuussa 6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 8,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 10,1 prosenttia vuodentakaista suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 8,4 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu oli edeltävää kolmen kuukauden jaksoa matalampi: kasvua vuodentakaiseen kertyi 3,6 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 7,7 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
12/2005-2/2006 3-5/2006 6-8/2006 9-11/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,0 6,7 8,5 6,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,1 6,3 6,6 8,4
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,6 3,7 6,1 3,6
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
10,3 9,2 11,8 10,1
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,1 9,2 8,3 7,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. marraskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/11/plv_2006_11_2007-02-14_tie_001.html