Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, huhtikuu

Julkaistu: 14.3.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia loka-joulukuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 loka-joulukuussa 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelualojen koko vuoden 2004 liikevaihto oli 4,8 prosenttia aiempaa vuotta suurempi. Vastaava kasvu oli vuonna 2003 3,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui edelleen vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä, ollen loka-joulukuussa 3 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimiala kasvoi 4,1 prosenttia vuoden 2003 loka-joulukuusta. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä 6,4 prosenttia ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto 6,7 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Koko vuosi
2004**
1-3/2004 4-6/2004 7-9/2004 10-12/2004 2003/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,6 4,5 5,2 5,0 4,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,4 0,2 1,4 3,0 1,7
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,9 4,6 4,9 4,1 5,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,3 5,3 6,5 6,4 5,1
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,3 5,3 6,0 6,7 5,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2004 vuoteen 2003.

Tilaston kausitasoitusmenetelmä muuttuu

Seuraavassa julkaisussa kausitasoitetut aikasarjat tuotetaan TRAMO/SEATS-menetelmällä tähän saakka käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Eurostatin suosittelema menetelmän vaihto parantaa kausitasoitettujen tietojen laatua ja kansainvälistä vertailtavuutta. Uusi menetelmä poistaa kausivaihtelun vaikutukset aiempaa menetelmää tehokkaammin. Kausitasoitetut sarjat ja trendit, kauppa- tai työpäiväkorjatut sarjat sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/12/plv_2004_12_2005-03-14_tie_001.html