Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 16.12.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 heinä-syyskuussa 5,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä kesäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemustoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui heinä-syyskuussa 1,8 prosenttiin, kun se edellisellä kesäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla oli lähes pysähdyksissä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimiala kasvoi 5,1 prosenttia. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2003 1-3/2004 4-6/2004 7-9/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,3 4,5 4,6 5,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,7 2,4 0,3 1,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,9 6,8 4,6 5,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,6 2,2 5,2 6,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,6 4,2 5,3 6,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lehdistötiedote

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/09/plv_2004_09_2004-12-16_tie_001.html