Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 15.11.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesä-elokuussa 4,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista nopeimmin kasvoi kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto, 5,1 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu oli lähes pysähtynyt. Liikevaihto oli vain 0,1 prosentti suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto lisääntyi kesä-elokuussa 3,9 prosenttia sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen liikevaihto 4,4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
9-11/2003 12/2003-2/2004 3-5/2004 6-8/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,5 4,3 5,2 4,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,5 1,9 1,4 0,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,1 5,7 6,4 3,9
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,2 2,8 4,7 5,1
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,0 5,7 4,9 4,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lehdistötiedote

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 15.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. elokuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/08/plv_2004_08_2004-11-15_tie_001.html