Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 14.10.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia touko-heinäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 touko-heinäkuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä huhtikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto oli nollakasvussa viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 5,2.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
8-10/2003 11/2003-1/2004 2-4/2004 5-7/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,1 5,4 3,7 4,7
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,4 1,8 1,9 0,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,4 7,4 4,8 4,9
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,9 3,4 3,0 5,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,6 6,3 3,9 4,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lehdistötiedote

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 14.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. heinäkuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/07/plv_2004_07_2004-10-14_tie_001.html