Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, kesäkuu

Julkaistu: 13.8.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 maalis-toukokuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä helmikuuhun päättyneellä 3 kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa ripeimmin eli 6,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto suureni 1,3 prosenttia. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimiala 4,8 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2003 9-11/2003 12/2003-2/2004 3-5/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 3,5 4,5 4,3 4,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,2 2,5 1,9 1,3
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,4 6,0 5,6 6,2
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,2 3,2 2,9 4,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,1 4,0 5,7 4,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lehdistötiedote

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, aki.niskanen@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 13.8.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/05/plv_2004_05_2004-08-13_tie_001.html