Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nio av tio barn under tre år bor med sina föräldrar
25.11.2016
Enligt Statistikcentralens familjestatistik bor 89 procent av barn under tre år med båda föräldrarna. Under tio år har andelen minskat med två procentenheter. Andelen barn som bor i familjer med en förälder har däremot ökat med en procentenhet.

Nästa offentliggörande:
26.5.2017

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html

Dela