Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet familjer ökar långsammare än tidigare
26.5.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 476 000 familjer i Finland i slutet av år 2016. Även om antalet familjer hela tiden har ökat, har den årliga ökningen minskat betydligt efter år 2013. Från år 2004 till år 2013 ökade antalet familjer med i genomsnitt 5 500 familjer per år. År 2016 ökade antalet med bara 200.

Nästa offentliggörande:
24.11.2017

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html

Dela