Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Civilståndet bland föräldrarna i barnfamiljer allt oftare ogift
21.11.2014
Antalet barnfamiljer som består av en förälder och barnfamiljer bland sambor har ökat under de senaste tjugo åren, men varit nästan oförändrat de senaste åren. Av barnfamiljerna är 19 procent sådana där föräldrarna är sambor, 18 procent består av mor och barn och tre procent av far och barn. Föräldrarnas civilstånd i dessa barnfamiljer har förändrats på tjugo år. Idag är föräldrarna oftare ogifta än i mitten av 1990-talet.

Nästa offentliggörande:
28.5.2015

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/perh/index_sv.html

Dela