Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Oftast moderns barn i ombildade familjer
22.11.2013
Enligt familjestatistiken 2012 hör omkring 110 000 minderåriga barn till ombildade familjer. Detta är tio procent av alla barn i barnfamiljer. Största delen, omkring 60 procent, av barnen i ombildade familjer är barn till modern i familjen. Något under en tredjedel är gemensamma barn och omkring tio procent faderns barn. I en ombildad familj finns det åtminstone ett minderårigt barn som är bara den ena makens barn.

Nästa offentliggörande:
23.5.2014

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/perh/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Befolkning > Familjer

Statistik

Befolkning

Familjer

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 09 17 341 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter