Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Unga flyttar hemifrån allt senare
27.11.2015
Enligt Statistikcentralens familjestatistik har andelen 20 - 24-åringar som bor hemma minskat klart under tjugo år, förutom under de senaste åren, då andelen har jämnats ut till ungefär en fjärdedel. Unga som flyttar hemifrån beskrivs med antalet 20 - 24-åringar som har ställningen barn i familjen. År 2014 t.o.m. ökade den relativa andelen unga med familjeställningen barn av åldersgruppen. Ökningen av andelen unga med familjeställningen barn torde ha att göra med att man nu flyttar hemifrån senare och att man flyttar tillbaka hem.

Nästa offentliggörande:
30.5.2016

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html

Dela