Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet familjer vände nedåt
25.5.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 472 000 familjer i Finland i slutet av år 2017. Antalet familjer minskade första gången under statistikföringen av familjer. Från året innan minskade antalet med 4 100 familjer. Hittills har antalet familjer ökat, även om ökningen varit långsam under de senaste åren. Minskningen är nu på nästan samma nivå som den årliga ökningen ännu för några år sedan.

Nästa offentliggörande:
21.11.2018

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html