Utveckling av omsättningen inom företagstjänster 2013-2015, miljoner euro

Utveckling av omsättningen inom företagstjänster 2013-2015, miljoner euro

Källa: Företagstjänster 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2015, Utveckling av omsättningen inom företagstjänster 2013-2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2015/palhy_2015_2016-10-03_kuv_001_sv.html